Pilové kotúče SK plátok

Pilové kotúče SK plátok GDA a PILANA

  • skracovacie kotúče
  • drážkovacie kotúče
  • oporné kotúče
  • rozmietačkové kotúče
  • predrezy
  • kotúče na hliník
  • kotúče na lamelo
  • kotúče do nárezových centier
  • kotúče do uhlových píl

resp. podľa požiadavky

KONTAKT

Hont Wood Industry s.r.o.
Mlynská 1756/3
963 01 Krupina

Info linka

Tel.: +421 903 301 892
+421 903 301 893
  E-mail: romanparnicanhwi@gmail.com info@hwi.sk

Hont wood industry